fbpx

Category Archives: ฟิลเลอร์

Juvederm Volux นวัตกรรมฟิลเลอร์หน้าใหม่ล่าสุด สำหรับผู้ที่ต้องการคางและกรามที่ชัดเจน

ฟิลเลอร์คาง volux

JUVÉDERM VOLUX นวัตกรรมฟิลเลอร์หน้าใหม่ล่าสุดสู้ยุคโควิด!เป็นการปฏิวัติการรักษาล่าสุดสำหรับผู้ที่ต้องการคางและกรามที่ชัดเจนยิ่งขึ้น การปั้นใบหน้าส่วนล่างไม่ต้องพึ่งศัลยกรรมให้เจ็บตัว